Itinerary

Day Daily step HOTEL
Day 01 Antananarivo - Maroantsetra (flight) Manga Beach
Day 02 Maroantsetra - Masoala Tampolodge
Day 03 Masoala Tampolodge
Day 04 Masoala Tampolodge
Day 05 Masoala Tampolodge  
Day 06 Masoala - Maroantsetra Manga Beach
Day 07 Maroantsetra - Antananarivo (flight) NOT INCLUDED