Itinerary

Day Daily step HOTEL
Day 01 Tamatave - Soanierana Ivongo   Ivongo Hotel 
Day 02 Soanierna Ivongo - Manompana  Au Bon encrage 
Day 03  Manompana - Antanambe - Sahasoa  Lodge Villageois 
Day 04 Sahasoa - Mananara Nord  Yoyo Beach 
Day 05 Mananara Nord - Manambolosy  Local house or Camping 
Day 06 Manambolosy - Rantabe  Local house or Camping 
Day 07 Rantabe - Maroantsetra  NOT INCLUDED